Umowa majątkowa małżeńska, co to jest?

stawiana pieczątkaW momencie zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje ustawowy ustrój wspólności małżeńskiej, decydując się na umowę majątkową małżeńską, można ją rozszerzyć, ograniczyć, wprowadzić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa majątkowa małżeńska potocznie – intercyza jest zawierana w formie aktu notarialnego,  pomiędzy małżonkami lub osobami planującymi wstąpić w związek małżeński. Powoduje wprowadzenie umownego majątkowego ustroju małżeńskiego.

          Sporządzenie małżeńskiej umowy majątkowej pozwala na uregulowanie kwestii majątkowych na wypadek ustania związku małżeńskiego. Daje ona przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa – zarówno materialnego, jak i emocjonalnego.

          Rodzaje małżeńskich umów majątkowych:

  • ROZSZERZONA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA – zawierana w trakcie trwania małżeństwa, skutkuje tym, że majątek, który został nabyty przez jednego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego, wchodzi do majątku wspólnego małżonków, którzy mogą określić, jakie elementy z majątku osobistego każdego z nich mają wejść w skład majątku wspólnego np. nieruchomości, ruchomości. Istnieją wyjątki takie jak: dziedziczenie, darowizny, które pozostają majątkiem osobistym.
  • OGRANICZONA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA – polega na tym, że małżonkowie mogą wyłączyć z ich majątku wspólnego niektórych elementów (kategorie).
  • ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA – każdy z małżonków w trakcie trwania małżeństwa nabywając element majątkowy, np. mieszkanie nabywa je do swojego majątku osobistego (nie powstaje majątek wspólny). W takiej sytuacji nie jest wymagana zgoda małżonka, również przy zawarciu umowy pożyczki, kredytu itp. W konsekwencji małżonkowie nie odpowiadają za długi współmałżonka.
  • ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA Z WYRÓWNANIEM DOROBKÓW – w tym rodzaju rozdzielności można określić, że w przypadku ustania małżeństwa nastąpi wyrównanie dorobków. Osoba która, zgromadziła mniejszy majątek w trakcie trwania małżeństwa, ma prawo domagać się od współmałżonka wyrównania dorobków.

          Aby sporządzić umowę majątkową małżeńską, wymagana jest zgoda obydwu stron oraz ich obecność w trakcie podpisywania aktu notarialnego.

          Dane oraz dokumenty potrzebne do sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej:

– dane małżonków: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania.

– skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli umowa będzie sporządzana po zawarciu związku małżeńskiego)

          Notariusz może przygotować projekt umowy zgodny z obowiązującym prawem, odpowiadający potrzebom oraz oczekiwaniom małżonków.

Podsumowanie:

          Rozdzielność majątkowa oznacza, że partnerzy decydują się na regulacje stosunków majątkowych między nimi. Jest to rozwiązanie, które daje ochronę przed długami, niezależność finansową lub w przypadku rozwodu łatwiejszym podziałem majątku. Wymaga też odpowiedniej dokumentacji, utrudnia uzyskanie pożyczek i kredytów oraz uniemożliwia wspólne rozliczanie się z podatku PIT. Rozdzielność majątkowa ma swoje zalety i wady, zawarcie takiej umowy może być skomplikowane. Ważne, aby zrozumieć jej zasady a przed podjęciem ostatecznej decyzji warto skonsultować się z kancelarią w celu wyjaśnienia przepisów oraz przygotowania odpowiedniej umowy majątkowej zawierającej indywidualne potrzeby.

Szczegóły kontaktu można znaleźć w zakładce „Kontakt”.